Internetutbredning

Allt sedan bärbara datorer växt i antal och priser för dessa drastiskt minskat under senaste åren har internetanvändarna ökat sin tid på nätet. En bakomliggande orsak till denna markant ökade aktivitet kan ha att göra med utbud på internet. Det finns idag möjlighet att komma ut på nätet i princip var som helst och mobilt bredband är en lösning som i kombination med övriga platser för uppkoppling blivit en språngbräda mot webben var flertalet svenskar letar information och sociala kontakter dagligen. Regelbundet kommer undersökningar om de vanor vi har för internet och vi kan för 2011 se fördelning över de platser vi kopplar upp oss. Majoriteten av befolkningen spenderar tid på internet hemma, via mobil och på arbete. Något färre använder nätet enbart i hemmet och på arbetet. Nästa i ordningen är de som använder hemma och minst av alla grupper är de personer som har internet på jobb eller skola, mobil och inte någon annan stans. Denna skara handlar om en procent. Ser vi istället till vilka som är dagliga användare, har det blivit en enorm ökning från 2004 till idag och vi talar om fördubbling. Sverige som idag är det land i Europa som har flest personer vilka använder internet varje dag, tätt följt av nordiska grannar, har visats ha en stor möjlighet till internet och vi är ett av världens tätaste länder vad gäller internetaktivitet och spridning av denna kommunikations väg.

Så gör du när du byter ett dörrlås

Hur pass säker en dörr är beror på en rad olika faktorer, sockelns hållbarhet, dörr-ramens styrka, dörrens material, gångjärnens kvalitet och såklart vilken klass låset håller. Ett lås av låg kvalitet underblåser säkerheten för de mest avancerade säkerhetsdörrarna och bör vara den delen av dörren som du lägger mest fokus på när det gäller att inbrottssäkra bostaden.

Vilka egenskaper ska ett bra lås ha?

Man pratar ofta om hemmabekväma och bortasäkra lås. Detta innebär att låsen ska vara lätta att hantera för de som bor där och enkelt släppa in och ut behöriga gäster, samtidigt som de ska, på bästa möjliga sätt, förhindra att tjuvar och annat obehörigt folk tar sig in i bostaden. De ska även vara enkla att installera och byta ut om det behovet skulle uppstå. Många försäkringsbolag kräver att låsen ska ha en viss typ av säkerhetscertifiering för att försäkringen ska gälla vid inbrott. Kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på vilka krav de har på låsen till din bostad innan du köper ett nytt lås.

Olika typer av lås

Det finns idag en stor mängd olika modeller av lås på marknaden och alla har sina specifika för- och nackdelar som gör dem mer eller mindre lämpade till olika uppgifter. De allra vanligaste låsmodellerna är cylinderlås, tillhållarlås och tvåfunktionslås. Cylinderlåsen är de klassiska dörrlåsen som ofta har ett vred istället för nyckelhål på insidan för att enkelt kunna öppna dörren inifrån. Dessa brukar ofta kombineras med ett tillhållarlås som alltid kräver nyckel för upplåsning och som kan ha en säkerhetsgrad från ett upp till nio. Den vanligaste typen av tillhållarlås är sjutillhållarlåset – ett säkert och pålitligt lås som lämpar sig bra för att säkra upp vanliga bostäder. Tvåfunktionslåsen har en funktion som gör att de är säkrare en vanliga cylinderlås. I de fall de låses med hjälp av vredet kan de låsas upp med vredet inifrån, men om de låses med nyckel kan bara en nyckel låsa upp låset. Detta gör att de blir säkrare när man lämnar bostaden och låser utifrån än när man är hemma och låser inifrån.

Oavsett vilken typ av lås du väljer är det viktigt att du väljer ett lås som är anpassat för den typ av dörr du har och som motsvarar de krav som ditt försäkringsbolag ställer på dörren. Det kan även vara bra att kontakta polisen eller din lokala låssmed för att få tips om vilka typer av lås som skyddar bäst.

Fungerar hemtjänst på ett tillfredsställande sätt?

Det finns en relevans i rubrikens fråga och detta då man under senare år sett oroväckande reportage gällande omsorg i allmänhet och vård av äldre i synnerhet. Detta gäller inte minst i Stockholm och där man kunnat se hur vissa företag satt i system att tjäna så mycket pengar som det bara är möjligt – pengar som i allra högsta grad går ut över den vård man åtagit sig att sköta hos äldre människor. Skrämmande vittnesmål om där de anställda tvingas väga blöjor, där man tvingats återanvända papper och där man har så pressade scheman att man inte hinner med sig är samtliga detaljer som kommit fram i dessa reportage och det är naturligtvis rent förjävligt.

Något som får oss att åter ställa frågan i rubriken och där svaret blir följande. Hemtjänst i Stockholm fungerar på ett tillfredsställande sätt – i de flesta fall.

För: man måste göra skillnad på företag och här ska man vetat att de flesta de facto sköter hemtjänst på ett otroligt bra sätt där kunderna är extremt nöjda och där man får exakt den vård man behöver. Tyvärr så är det så att de företag inom hemtjänst som missköter sig är de som får uppmärksamhet och som i och med detta fläckar ner ryktet även hos de som sköter sin uppgift perfekt.

Tre punkter som underlättar valet av hemtjänst

Det finns några nycklar till hur man ska tänka då man väljer hemtjänst och vi kan säga att du står inför att göra just detta. Din far har precis fått sin ansökan godkänd och en utredning kring sina behov utredda av en biståndshandläggare i stockholm. Han bor på Norrmalm och det finns ett stort urval av företag inom hemtjänst där – vilket av dessa ska ni välja? Vi anser att ni ska träffa flera företag och där ni ska baserar ert beslut kring din fars hemtjänst på Norrmalm på följande punkter:

Först och främst; kan företaget matcha just din fras behov – har de tiden som krävs? Se till att företaget verkligen kan ta sig tid för varje kund och där man inte jobbar med en klocka som främsta arbetsverktyg. Hemtjänst är speciellt sett till att det är väldigt dagsformsbetonat – man kan inte påskynda någonting; har din far en lite sämre dag på Norrmalm så måste han ändå få den tid han behöver för att komma igång.
Träffa personalen. Viktigt! Se till att företaget du anlitar för hemtjänst hos din far är måna om sin personal och har en låg omsättning bland de anställda. En klar varningsklocka är om folk slutar- och börjar om vartannat. Trivs personalen med sitt jobb så kommer din far också att få hemtjänst som är perfekt.
Internet. Ta dig tid och googla på de företag du finner intressanta. Finns det positiva omdömen hos befintliga kunder eller förekommer företaget i de negativa reportage vi nämnde i början av texten?

Här kan du läsa mer om hur hemtjänst ska fungera. 

Myter och svar kring en glasfiberpool

Att väldigt många i Sverige drömmer om att ha en egen pool är något som inte syns i praktiken. Det vill säga; för många husägare stannar det just vid en dröm och man avstår från att installera exempelvis en glasfiberpool på sin tomt av olika anledningar där de vanligaste ser ut enligt följande: (med en kommentar bakom och en förklaring kring hur man ska tänka, enligt oss)

• En glasfiberpool håller inte i Sverige. Naturligtvis så ställer en glasfiberpool lite högre krav om den placeras i Sverige jämfört med en som installeras i Spanien, Italien eller i USA och det som gäller idag är att den också lever upp till kraven. Förr kunde man vara mer skeptisk kring hur en glasfiberpool klarade vår svenska vinter – men idag behöver man inte oroa sig; dagens modeller är gjorda även med tanke på hur våra vintrar kan se ut. Man tillverkar en glasfiberpool i flera lager och varje lager fyller en stor funktion. Gällande en eventuell begränsad livslängd i Sverige behöver man alltså inte vara orolig då man köper en glasfiberpool av dagens modeller.
• En glasfiberpool passar inte in. Det här är något som man i så fall enbart har sig själv att skylla. Det finns mängder av olika modeller att välja bland så det kommer till en glasfiberpool och man kan välja storlek, man kan välja form och man kan välja finish helt efter sina egna önskemål. Man kan exempelvis komplettera sin glasfiberpool med marksten för att få en mjukare, mer naturlig övergång till sin vanliga trädgård och sitt hus. Kort sagt; får man inte sin glasfiberpool att passa in så har man inte ansträngt sig tillräckligt mycket.
• En glasfiberpool kräver mycket jobb. Det stämmer till viss del. Man måste som poolägare vara beredd på att lägga ner en viss tid kring skötsel – som vid allt annat. Vill du att din glasfiberpool ska stå emot tidens tand så får du också lov att lägga ner lite tid. Ett tips kring detta dock: se till att investera i ett rejält pooltak som omsluter hela poolen. Genom ett sådant så får du ett bättre motstånd mot snö, mot regn och dessutom så stänger det ute smuts, löv och annat skärp som kan blåsa ner.

Pool Sweden är en av Sveriges ledande leverantörer av glasfiberpooler.

Hur tänker du gällande sommarens väder?

Den här texten vänder sig till alla de svenskar som ser sin semester som en chans att komma ikapp och som planerar att använda denna till att korrigera de fel man har på sitt hus. En text som således berör väldigt många – de flesta projekt som man som husägare ser är något som man planerar just till sin semester och detta gäller naturligtvis även tänkta tillbyggnader, försköningar och eventuella nybyggnationer.

Gemensamt dock – oavsett projekt – och som löper som en röd tråd dem emellan är följande: Husägare planerar lite för dåligt och av den anledningen så hinner man inte med att slutföra det man åtagit sig. I detta ligger också en farlig kombination i vilken man överskattar sin egen förmåga och där man underskattar projektets svårighet.

Det vill säga; man tror sig kunna lite mer än vad man i själva verket är kapabel till och det här skapar i slutändan en stress och en press som leder till ett sämre resultat.

Hyr ett väderskydd redan under vintern

Din egen förmåga åsido dock. Vi tänkte ge två stycken tips kring hur man ska tänka gällande projekt som sker utomhus och som är tänkta att genomföras under semestern. Tips som blir ganska självklara då man radar upp dem; men som ofta försvinner då privatpersoner planerar inför sommaren Vi ställer upp tipsen i punkter och ger en förklaring till varför man ska räkna in dessa i sin planering.

Byggnadsställning. Du ska snickra eller måla på ditt hus under semestern – men är du ensam om denna tanke? Nej, och det vet uthyrare av byggnadsställningar om också och de sätter priserna därefter. Regnar det under din semester – ja, då kommer du också att tvingas hyra en ställning längre än vad du räknat med och detta till ett högt pris. Hyr i tid och hyr över en längre period – om du inte kombinerar med nästa punkt vill säga.
Väderskydd. Vädret är en stor anledningen till att många projekt drar ut på tiden och för att säkerställa att man ska hinna så bör man överväga att hyra ett väderskydd. I Sverige har vi – som alla vet – ganska varierande somrar rent vädermässigt och därför bör man överväga ett väderskydd i samband med att man hyr sin ställning. Det vill säga; du kan omöjligt veta i december hur vädret i juli ska se ut och genom ett väderskydd så kommer du oavsett regn eller sol att kunna genomföra det projekt du planerat. Detsamma gäller väderskydd som byggnadsställningar: ju tidigare man är ute – desto bättre pris får man. Räkna med regn – räkna med ett väderskydd!

En ögonlocksplastik ger dig ungdomligare utseende

Att huden i takt med åren tappar sin spänst och en del av sin elasticitet är ett faktum som för en del slår lite hårdare än vad det gör mot andra. Det vill säga; det är aldrig roligt att se en kroppslig förändring och där man kanske får rynkor i sin panna, där ett hårfäste börjar krypa uppåt eller där man kanske börjar tappa sin muskulatur – oavsett hur mycket man tränar.

Ur det avseendet är åldrandet för många hemskt och det är också för dessa personer som det finns hjälp att få. Vi nämnde ovan att huden tappar sin elasticitet och detta gäller framförallt ett område mer än något annat – och tyvärr ett område som är väldigt synligt för andra – nämligen ansiktet i allmänhet och ögonen i synnerhet. Man brukar säga att ögonen är en spegel av själen och visar man plötsligt upp hängande ögonlock, rynkor, påsar kring ögonen och andra skavanker som ett åldrande för med sig – ja, då blir detta något som påverkar en i sin vardag.

Det vi kan tillägga i detta är även att det finns andra faktorer som spelar in och att dessa åkommor inte alls behöver komma från ett åldrande; nej, även faktorer som rökning, alkoholkonsumtion, genetik och solstrålning spelar en stor roll. Vidare så ska vi även säga att den hjälp vi nämnde ovan sker i form av en ögonlocksplastik och att man behöver denna professionella hjälp då den, helt enkelt, fungerar bäst.

Ögonlocksplastik efter dina behov

Många köper rakt av de reklamfilmer som syns på tv där man visar upp dyra krämer som effektivt ska motverka- och/eller ta bort rynkor men sanningen här är att dessa har klen- och i många fall ingen effekt överhuvudtaget.

Ögonlocksplastik och det ordet får många att rygga tillbaka och man gör detta av den anledningen att just estetisk kirurgi har ett dåligt rykte – man tror att en ögonlocksplastik är farlig, att den ger ett dåligt resultat och att effekten inte sitter i så länge. Här har man dock en felaktigt uppfattning; dagens ögonlocksplastik är säker, den sker med moderna instrument – laser i huvudsak – och den kostar heller inte så mycket.

I Stockholm – där ögonlocksplastik erbjuds av många kliniker – så finns det väldigt många olika metoder och de allra flesta ger exakt det resultat man som patient hoppas på; ett piggare och ungdomligare utseende.

Viktigt gällande ögonlocksplastik är att det alltid utgår från patientens behov och önskemål: besöker du en klinik i Stockholm så kommer därför en initial konsultation med en kirurg att vara första steget. Därefter tar ni fram en plan om hur just din ögonlocksplastik kommer att ske.

www.ögonlocksplastikstockholm.se hittar du experter inom detta område.

Välj rätt hantverkare inför köksrenovering i Stockholm

Köket är något av själen i ett hem. Det är inte bara en plats där vi tillagar och avnjuter god mat. Det är lika viktigt att köket är en trivsam miljö, där man kan umgås och ha det mysigt. Den gemensamma familjemiddagen där man pratat om vad som har hänt under dagen är ett ideal för många, och alla vet att det är i köket som den riktiga festen är när det är dags för ett party i lägenheten.
Kort sagt: köket är ett viktigt rum, och därför är det av största vikt att man är noggrann med valet av hantverkare när det är dags att fräscha upp hemmet genom en rejäl köksrenovering.


Detta gäller oavsett var i landet du har slagit ner dina bopålar. Göteborg, Malmö, Sundsvall eller någon mindre ort på landsbygden. Men ett noggrant val kanske är extra viktigt om du funderar på att genomföra en köksrenovering i Stockholm. I storstaden är konkurrensen hård, det finns mycket pengar i omlopp och därmed också kanske en och annan mindre nogräknad firma som försöker göra en slant på ett mindre bra jobb. Det går alltid att spara in, både när det gäller materialkostnader och antalet jobbade timmar.

Viktigt att hitta kompetent folk för en köksrenovering

Men det är inte värt det. Hur trevligt blir ditt kök när det springer läck i rören eller kaklet lossnar på grund av att hantverkaren slarvat med spacklet? Svaret är enkelt: inte så trevligt alls. Och en slarvigt utförd köksrenovering kommer i det långa loppet kosta mycket pengar, så att man förlorar de pengar man trodde sig spara när man anlitade den billiga, men mindre kompetenta firman.


Sedan ROT-avdraget, som innebär att man får ett 50-procentigt avdrag på utfört arbete, har införts har de olika tjänsteföretagen ploppat upp som svampar ur marken. På gott och ont, förstås. Branschen har växt, arbeten har skapats och många har fått sina drömmar om ett vackert hus med en nyrenoverat kök uppfyllda. Men det har också dykt upp många lycksökare i branschen, som saltar priserna i vetskapen om att hälften av arbetstimmarna kan dras av, slarvar med materialet och så vidare. Kolla gärna referenser och att hantverkaren är certifierad.


Du har mycket att vinna på att vara noggrann med valet av hantverkare om du funderar på att genomföra en köksrenovering i Stockholm. Både trivselmässigt och ekonomiskt.

Fina badkläder kräver fin behandling

Har du någonsin tagit på dig dina nya badkläder direkt efter köpet och omedelbart hoppat i vattnet? Det kan kännas som en självklarhet, men detta kan faktiskt skada din nya bikini eller baddräkt. När du har en ny favoritbikini eller baddräkt men behandlar dem på fel sätt kan det slut med att de inte ser lika snygga ut som innan. Men hur undviker man detta?

Innan man hoppar i vattnet bör man skölja sina badkläder i sötvatten. Detta skyddar dem från salt i havet och klor i poolen. Även efteråt är det en bra idé att skölja i duschen innan man tar av sig. När de är av och ska tvättas bör du använda ett neutralt tvättmedel och blöta kläderna i cirka tio minuter, och sedan tvätta dem för hand, maskin är inte ett alternativ. Du bör inte tvätta kläderna bara en gång, ge det några omgångar. var noga med att inte använda varmt vatten, tvättpulver, eller blekmedel för att tvätta dem.

Du bör inte heller använda en torktumlare för att torka kläderna, utan du kan till exempel lägga dem i skuggan. Undvik om möjligt att lägga dem i solen, det bleker färgen i plagget ganska ordentligt.

Vad är det som bestämmer kvaliteten på badkläderna då? Det handlar mycket om hur mycket elastan det finns i plagget. Innehåller det mer än 18 % elastan kan du i regel lita på att materialet har en god kvalitet. Givetvis betyder inte det att plagget är bättre ju mer du kan töja det, men bra elasticitet är väldigt viktigt, och att tillverkaren tänkt på det är ett gott tecken.

Nu när du vet hur du tar hand om nya badkläder är det bara ett steg kvar: Att skaffa dem. Det finns en mängd olika butiker att titta i, men den bästa platsen har sedan några år tillbaka varit internet. Du har väldigt många val när det kommer till badkläder på internet, men vill du handla inom Sverige är ditt bästa val Beachwear.se, som importerar badkläder från populära Chynna Dolls, uppfinnaren av scrunch butt.

Powered by WordPress